Month: October 2013

Ji Hong 25th Anniversary Wushu & Tai Chi Demonstration

Ji Hong Wushu & Tai Chi College

25th Anniversary Wushu & Tai Chi Demonstration (Cardel Place) РOctober 12, 2013

ji hong wushu 25th anniversary celebration martial arts (more…)