Month: February 2017

Ji Hong Wushu & Tai Chi – Febraury 20, 2017

Ji Hong Wushu & Tai Chi Demonstration
(Eau Claire Market) – February 20, 2017

Name: ji-hong-wushu-taichi-001-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-002-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-003-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-004-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-005-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-006-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-007-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-008-20170220