Ji Hong Wushu & Tai Chi – Febraury 20, 2017

Ji Hong Wushu & Tai Chi Demonstration
(Eau Claire Market) – February 20, 2017

Name: ji-hong-wushu-taichi-001-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-002-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-003-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-004-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-005-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-006-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-007-20170220

Name: ji-hong-wushu-taichi-008-20170220

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s