wushu

Jing Wo Re-location Grand Opening – July 26, 2014

Grand Opening Performances by Jing Wo Cultural Association, Canadian Honan Shaolin Wushu Association, and Ji Hong Wushu and Tai Chi College
(July 26, 2014)

jing wo lion dance calgary 2014 chinese

(more…)